Härnösands fria kulturförening

____________________________________________

 

 

Härnösands fria kulturförening bildades en kväll i augusti 2012. Vi var fem konstutövare som stod utan ateljé och ville göra något gemensamt, skapa en kollektiv energi som vi alla kunde ta del av. Redan då fanns en tanke om att vi ville omfatta fler olika slag av kultur i vår verksamhet, men de första månaderna fokuserade vår verksamhet på bildskapande.

 

På detta första möte skrev vi ner våra stadgar, som vi antog på ett konstituerande möte den första september. Strax därefter fick vi kontakt med ABF, som erbjöd oss plats i deras lokaler i utbyte mot att vi förde studiecirkelverksamhet. Vi började träffas i ateljén, om vi snabbt gjorde till vår, en gång i veckan. Till en början hade vi svårt att få ihop de tre deltagare per cirkelträff som krävdes för att vi skulle få ha lokalen kvar, men efterhand växte föreningen och nu är vi drygt 50 medlemmar.

 

Idag, 2014, har vi inte längre samarbete med något studieförbund och är utan lokal. Vi sysslar mest med arrangörskap av olika slag men också spontana kulturaktioner och längre teaterprojekt. Vi samarbetar med olika organisationer, till exempel ordnas årets gatukonstvecka tillsammans med Härnösands folkhögskola.